CHÚNG TÔI LÀ AI?

Công ty Phú Minh là một trong các công ty tiên phong về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam, chuyên ngành thiết kế, cung cấp các hệ thống an toàn và bảo vệ bao gồm một số hệ thống đặc trưng như:
Hệ Thống Báo Cháy.
Hệ Thống Báo Trộm.
Hệ Thống Chữa Cháy.
Hệ Thống Camera quan sát và một số hệ thống khác…